Gry i rozrywka
Gdy przychodzi czas na relaks…

Losowanie kamieni

2 marca 2012

3Czesław dokłada kamień 5-4 (rys. D71), zdobywając 20 punktów (5X4). Po siódmej turze gry Adam zdobył 341 punktów, Bogusław 314 i Czesław 349. Wszyscy trzej majq już trudności ze znajdowaniem dobrze premiowanych miejsc dla tych nielicznych kamieni, które im pozostały. Adam dokłada teraz kamień 3-3 (rys. D72), zdobywajqc 18 punktów (3X3X2), Bogusław dostrzega jeszcze miejsce w układzie dla swego kamienia 1 – 1 (rys. D73) i zdobywa 40 punktów (5X4X2). W tym momencie rozgrywka dobiega końca, ponieważ gracze nie mogq już więcej dołożyć żadnego kamienia. Adamowi pozostał kamień 2-2 dublet – 5 punktów karnych. Bogusław posiada kamień 4-2, a więc 25 punktów karnych. Czesławowi pozostały dwa kamienie: 2-2 dublet – 5 punktów i 5-2, 25 punktów – razem 30 punktów karnych. W całej rozgrywce Adam zdobył łqcznie 359 punktów, Bogusław 354 i Czesław 349. Po odliczeniu punktów karnych okazuje się, że zwycięzcq rozgrywki jest Adam (354 punkty), na drugim miejscu uplasował się Bogusław (329 punktów) i na trzecim Czesław (319 punktów). Losowanie rozstrzygnęło, iż rozgrywkę rozpoczyna Adam. Dokłada on kamień 4-1 (rys. D51), ustalając rytm pierwszej kolumny (1, 3, 1, 3…) i rozbudowując nie ustalony jeszcze rytm drugiej kolumny; zdobywa 9 punktów (3X3). Bogusław dokłada kamień 3-1 (rys. Ds2), rozbudowując rytm pionowy 3, 1, 3, 1… i drugi rytm pionowy, jeszcze nie ustalony; zdobywa 16 punktów (4X4). Czesław dokłada kamień 3-3 (rys. D53), rozbudowując pionowy rytm 3, 1. 3, 1… i ustalając już rytm w drugiej kolumnie: 1, 2, 5, 4, 3… (wszystkie możliwe liczby oczek). Za wyłożenie tego kamienia zdobywa aż 50 punktów (5X5X2), ponieważ dołożony kamień był dubletem. Adam dokłada teraz kamień 2-1 (rys. D54), rozbudowując dwa rytmy poziome i zdobywając 9 punktów (3X3). W czwartym rzędzie od góry ustalił się już rytm 1, 4, 1… Bogusław dokłada kamień 4-3 (rys. D55), przedłużając w ten sposób trzy rytmy (dwa poziome i jeden pionowy – żaden z nich nie jest jeszcze ostatecznie wyznaczony); za wyłożenie tego kamienia zdobywa 36 punktów (3X3X4).

Kategorie: Domino | Tagi: , , , , , , ,

Punkty zdobywane w rozgrywce

28 stycznia 2012

4Czesław dokłada kamień 5-3, kontynuujqc pionowy rytm 3, 1, 2, 5, 4, 3… i ustalając drugi pionowy rytm: 5, 4, 3, 2, 1… zdobywa 30 punktów (6X5). Ilustruje to rys. D^. Do tego momentu Adam zdobył łącznie 18 punktów, Bogusław 52, a Czesław 80. W dalszym ciqgu rozgrywki liczba punktów za każdy wykładany kamień będzie się zapewne zwiększała, ponieważ w układzie jest coraz więcej kamieni. Adam dokłada teraz kamień 4-4, kontynuując poziomy rytm 4, 1, 4, 1… i przedłużając drugi rytm poziomy, jeszcze nie ustalony (rys. D57). Za wyłożenie tego kamienia Adam zdobywa 32 punkty (4X4X2). Wiadomo natomiast, że na polu oznaczonym krzyżykiem do końca rozgrywki nie pojawi się już żadna połówka kamienia – musiałaby to być jednocześnie czwórka (rytm pionowy) i trójka (rytm poziomy). Bogusław także dokłada kamień 4-4, przedłużając trzy rytmy naraz (dwa poziome i jeden pionowy). Poza tym jest już ustalony poziomy rytm 4, 3, 1, 4… Za wyłożenie tego kamienia Bogusław zdobywa 128 punktów (4X4X4X2), rys. D58. Czesław dokłada kamień 4-1 (rys. D59), przedłużając dwa pionowe rytmy i jeden poziomy i zdobywa 120 punktów (4X5X6). Wówczas od punktów zdobytych w rozgrywce odliczo się poszczególnym graczom punkty karne za kamienie pozostałe jeszcze w ręku: za każdy kamień-dublet 5 punktów karnych, za każdy inny kamień – 25 punktów karnych. W ostatecznym rozliczeniu rozgrywkę wygrywa ten z graczy, który zdobędzie największa liczbę punktów. Interesującą odmianą gry w rytmino dla dwu osób jest gra sprawiedliwa. Każdy z grających otrzymuje do dyspozycji taki sam komplet 15 kamieni, pierwsze dwa kamienie wyłożone kolejno przez graczy to starter. Partia przykładowa. Grają Adam. Bogusław i Czesław. Każdy z nich otrzymuje po 9 kamieni, jeden kamień zakryty jest wyłączony z rozgrywki (jest to kamień 5-4, o czym gracze nie wiedzą). Starterem okozgły się kamienie 5-2 i 3-1 (rys. D50). Adam ma kamienie: 5-5, 5-5, 4-4, 4-3. 4-1. 3-3. 2-2, 2-1, 1-1. Bogusław ma kamienie: 5-3, 5-1, 5-1, 4-4, 4-3, 4-2, 3-2, 3-1, 1-1. Czesław ma kamienie: 5-4, 5-3. 5-2, 4-2. 4-1, 3-3, 3-2, 2-2, 2-1.

Kategorie: Domino | Tagi: , , , ,