Gry i rozrywka
Gdy przychodzi czas na relaks…

Domo solo

6 marca 2012

1Decyduje się więc na dołożenie kamienia 3-2 do układu w innym miejscu (rys. D64), co pozwala na zdobycie 25 punktów (5X5) i wyznacza nie określony dotąd rytm jednego z rzędów: 4. 1, 3, 5, 2… Czesław dokłada kamień 2-1 za 36 punktów (6×6) – rys. D65. Po piqtej turze gry Adam zdobył 299 punktów, Bogusław 269 i Czesław 317. Adam dokłada następnie kamień 5-5, co tworzy dwa nowe rytmy (poziomy 5. 1, 5… i pionowy 5, 5, 5… oddzielony od rytmu czwórek w tej somej kolumnie przerwq w układzie). Za dołożenie tego kamienia zdobywa 18 punktów (3X3X2), co nie daje wiele, ale za to pozbywa się jednego z dwu identycznych kamieni. Sytuację tę przedstawia rys. D,^. Bogusław dokłada kamień 5-1 (rys. Dć7), zdobywajqc 33 punkty (3X11). Czesław dokłada kamień 4-2 (rys. Dć8), zdobywajqc 12 punktów (3X4). Po szóstej turze gry Adam ma na koncie 341 punktów, Bogusław 302, Czesław zaś 329. Adam wykłada teraz swój drugi dublet piqtek (rys. D69), uzyskując 24 punkty (3X4X2). Bogusław dokłada kamień 5-3, zdobywajqc 12 punktów (rys. Dyo). W ten sposób, by w całym prostokącie te same liczby oznaczone na połówkach kamieni (piqtki, czwórki, trójki, dwójki i jedynki) występowały zawsze w układach po trzy na trzech sąsiadujących ze sobą kwadratach prostokąta poziomo albo pionowo. Przykładowy układ domo-solo i jego rozwiązanie przedstawia rys. D75. Istnieje wiele różnych prawidłowych układów domo-solo. Można utrudnić układanie domo-solo, określając z góry, jakie liczby mają znaleźć się no połówkach kamieni w określonych miejscach prostokąta po wykonaniu układu (w czterech rogach, w różnych miejscach prostokąta, które można obejść kolejno ruchem konika szachowego, w dwu rogach i na przekątnej między nimi). Przy wyznaczaniu liczby do układu nie wolno żadnej z nich powtórzyć więcej niż dwukrotnie. Wszystkie tak utrudnione układy dają się zawsze rozwiązać. Dwa przykładowe utrudnione układy domo-solo są przedstawione na rys. D76 i na rys. D77. Jeżeli w grze chce uczestniczyć więcej osób, to wystarczy każdemu z graczy po 15 kamieni. Uczestnicy ustalają jakiś utrudniony układ domo-solo i rozwiązują go na czas.

Kategorie: Domino | Tagi: , , ,

Losowanie kamieni

2 marca 2012

3Czesław dokłada kamień 5-4 (rys. D71), zdobywając 20 punktów (5X4). Po siódmej turze gry Adam zdobył 341 punktów, Bogusław 314 i Czesław 349. Wszyscy trzej majq już trudności ze znajdowaniem dobrze premiowanych miejsc dla tych nielicznych kamieni, które im pozostały. Adam dokłada teraz kamień 3-3 (rys. D72), zdobywajqc 18 punktów (3X3X2), Bogusław dostrzega jeszcze miejsce w układzie dla swego kamienia 1 – 1 (rys. D73) i zdobywa 40 punktów (5X4X2). W tym momencie rozgrywka dobiega końca, ponieważ gracze nie mogq już więcej dołożyć żadnego kamienia. Adamowi pozostał kamień 2-2 dublet – 5 punktów karnych. Bogusław posiada kamień 4-2, a więc 25 punktów karnych. Czesławowi pozostały dwa kamienie: 2-2 dublet – 5 punktów i 5-2, 25 punktów – razem 30 punktów karnych. W całej rozgrywce Adam zdobył łqcznie 359 punktów, Bogusław 354 i Czesław 349. Po odliczeniu punktów karnych okazuje się, że zwycięzcq rozgrywki jest Adam (354 punkty), na drugim miejscu uplasował się Bogusław (329 punktów) i na trzecim Czesław (319 punktów). Losowanie rozstrzygnęło, iż rozgrywkę rozpoczyna Adam. Dokłada on kamień 4-1 (rys. D51), ustalając rytm pierwszej kolumny (1, 3, 1, 3…) i rozbudowując nie ustalony jeszcze rytm drugiej kolumny; zdobywa 9 punktów (3X3). Bogusław dokłada kamień 3-1 (rys. Ds2), rozbudowując rytm pionowy 3, 1, 3, 1… i drugi rytm pionowy, jeszcze nie ustalony; zdobywa 16 punktów (4X4). Czesław dokłada kamień 3-3 (rys. D53), rozbudowując pionowy rytm 3, 1. 3, 1… i ustalając już rytm w drugiej kolumnie: 1, 2, 5, 4, 3… (wszystkie możliwe liczby oczek). Za wyłożenie tego kamienia zdobywa aż 50 punktów (5X5X2), ponieważ dołożony kamień był dubletem. Adam dokłada teraz kamień 2-1 (rys. D54), rozbudowując dwa rytmy poziome i zdobywając 9 punktów (3X3). W czwartym rzędzie od góry ustalił się już rytm 1, 4, 1… Bogusław dokłada kamień 4-3 (rys. D55), przedłużając w ten sposób trzy rytmy (dwa poziome i jeden pionowy – żaden z nich nie jest jeszcze ostatecznie wyznaczony); za wyłożenie tego kamienia zdobywa 36 punktów (3X3X4).

Kategorie: Domino | Tagi: , , , , , , ,