Gry i rozrywka
Gdy przychodzi czas na relaks…

Gry wyrazowe

4 maja 2012

18W słowie MAMA znajduje się ona na drugim rr:ejscu, A w słowie ARKA na pierwszym – a więc nie jest to trafienie). Bogusław strzela słowem TARA – zero trafień. Adam wybiera następnie słowo META – jedno trafienie (trafił, choć o tym nie wie, po raz drugi tę samq, trafioną już uprzednio literę A; litery trafione melduje się zawsze nie informując jednak, że były już uprzednio trafione). Bogusław strzela słowem OMAM – zero trafień. Adam strzela TRYL – jedno trafienie. Adam ma nad czym pomyśleć – w słowach MAMA i TRYL nie powtarzają się litery, a w każdym z nich jest jedna litera trafiona; Adam jest pewien, że trafił już dwie różne litery słowa przeciwnika, ale które? Bogusław wybiera słowo KINO – jedno trafienie. Adam strzela TARG – zero trafień. A więc literą trafioną w słowie TRYL nie jest T, w słowie MAMA zaś nie jest litera A na drugiej pozycji; Adam dochodzi do wniosku, że najprawdopodobniej trafił ostatnią literę A i drugą literę R, a więc słowo Bogusława wygląda tak: – R – A. Po zgłoszeniu przez gracza słowa posiłkowego kontrpartner ustala liczbę trafień. Trafieniem jest wystąpienie tej samej litery na tym samym miejscu zgłoszonym w słowie posiłkowym i w, macierzystym słowie gracza. Ta sama litera, lecz w innym miejscu w słowie, nie liczy się jako trafienie. Gracz melduje przeciwnikowi liczbę trafień (zero trafień, dwa trafienia, trzy trafienia), nie mówiąc jednakże, jakie litery i na jakich miejscach zostały trafione – po czym sam przystępuje do rozgrywki – zgłaszając swoje słowo posiłkowe. Gra toczy się do chwili, gdy jeden z graczy osiągnie cztery trafienia, to znaczy odgadnie słowo macierzyste przeciwnika. Partia przykładowa: Grają Adam i Bogusław. Adam jako swoje słowo macierzyste wybiera KRET, Bogusław ARKA. Rozgrywkę rozpoczyna Adam, zgłaszając słowo MAMA i dowiaduje się, że osiqgnqt jedno trafienie (w słowach MAMA i ARKA na tym samym, czwartym miejscu znajduje się litera A; choć w jednym i drugim słowie występuje jeszcze jedna litera A,

Kategorie: Pozostałe | Tagi: , , ,