Gry i rozrywka
Gdy przychodzi czas na relaks…

Punkty graczy

29 kwietnia 2012

20Przedstawione jest przykładowe zakończenie partii. Jest to pole walki Adama wypełnione następującym zestawem liter: sześć liter A, dwie B, dwie C, cztery E, jedna G, dwie I. jedna J, dwie K, jedna M, jedna N, trzy O, jedna P, jedna Q, cztery R, jedna T, jedna U, jedna W i dwie litery Z. Oczywiście w czasie rozgrywki połowę tych liter strzelił sam Adam, drugq zaś połowę Bogusław. Jest to bardzo łatwy zestaw liter, nie występuje w nim ani jedna litera szczególnie trudna do umieszczenia w jakimś słowie (jak np. Ą, Ę, Ć, Ń, Ś, Ź czy Ż. Adamowi udało się ułożyć tylko jedno słowo sześcioliterowe za 20 punktów – pionowo-KAWIOR. Słowo pięcioliterowe za 10 punktów jest także tylko jedno – poziomo – BERET. Sq cztery słowa cz.eroliterowe po 5 punktów, dwa poziome i dwa pionowe: OKNO, BIEG, BACA i RAJA. Trzyliterowych jest zaś – sześć: jedno poziome, trzy pionowe i dwa na przekątnych polo walki: ARA EMU, ROK, CEP, JON i RAZ. Za wszystkie te słowa Adam zdobył więc łącznie 62 punkty. Jeśli obydwaj gracze majq tę samq liczbę słów pośrednich, wygrywa ten z nich, który w swoich słowach pośrednich ma więcej rzeczowników pospolitych, mniej zaś imion własnych i innych słów. W metamorfozy mogq grać także trzy i więcej osób jednocześnie. Rozgrywka toczy się zazwyczaj na czas, tzn. na przejście od pierwszego do drugiego słowa ustala się dziesięć lub piętnaście minut, zależnie od umowy. Bardzo ciekawq, ale trudną i wymagajqcq wprawy odmianą gry w metamorfozy sq przemiany słów pięcioliterowych. Poniżej są podane przykłady kilku przemian słów pięcioliterowych: Gry umysłowe przy użyciu łatwych do zdobycia, prostych i drobnych zazwyczaj rekwizytów były znane od bcirdzo dawna. W wielu krajach grywano w różne gry kombinacyjne z zastosowaniem .kamyków, muszelek, orzechów, a nawet tylko samych rekwizytów Istnieją także nowe gry tego typu, które powstały kilkadziesiąt czy nawet zaledwie kilka lat temu. Z dawnych i nowych gier, uprawianych przy użyciu łatwych rekwizytów, wybrałem do Skarbnicy gier kilka.

Kategorie: Pozostałe | Tagi: , , , , , ,

Szachy

26 kwietnia 2012

40Szachy to wielka rodzina strategicznych gier planszowych, które rozgrywają się na szachownicy o sześćdziesięciu czterech polach, i w które udział bierze dwóch graczy. Wszelkich ruchów dokonuje się za pomocą szachów, które przeciwnicy mają w dwóch różnych kolorach – tradycyjnie jest to biały, który rozpoczyna grę, oraz czarny. W skład każdego zestawu szachów wchodzi osiem figur (król, hetman, którego nazywa się też damą lub królową, dwa gońce, dwa skoczki, często nazywane końmi, oraz dwie wieże) i osiem pionków. Każdej figurze odpowiada ustalona ilość punktów. Gracze na zmianę wykonują kolejne ruchy swoimi szachami, a odbywa się to według ściśle określonych reguł. Jeśli figura bądź pionek jednego z graczy wejdzie na pole figury lub pionka przeciwnika, to automatycznie go zbija. Moment, w którym zagrożona jest pozycja króla nazywa się szachem, a z kolei matem nazywamy postawienie w szachu króla przeciwnika. Historycy dowodzą, że kolebką szachów są Indie. Z biegiem lat ewoluowała nazwa tej gry. Na początku mówiono o grze „czaturanga”, później „czatrang”, a następnie „szatrandż”. Kamieniem milowym dla tej popularnej gry było jej pojawienie się w Europie, gdzie zmieniono reguły gry i zaczęła ona przypominać obecne szachy. Złoty okres szachów przypadł na epokę renesansu, gdzie cieszyła się ogromną popularnością, zwłaszcza we Włoszech i w Hiszpanii. Pojawili się wtedy pierwsi mistrzowie tej gry, a tym samym pierwsze podręczniki dla początkujących. Szachy zaczęły być postrzegane nie tylko jako gra i rozrywka, ale też jako wysiłek intelektualny. Pierwszy wielki międzynarodowy turniej odbył się w Londynie w 1851 roku. Mistrzem okazał się wtedy Adolf Anderssen. Niecałe sto lat później powstała Międzynarodowa Federacja Szachowa i zaczęto organizować szachowe olimpiady.

Kategorie: Bez kategorii | Tagi: , , , , , , , ,

Domo solo

6 marca 2012

1Decyduje się więc na dołożenie kamienia 3-2 do układu w innym miejscu (rys. D64), co pozwala na zdobycie 25 punktów (5X5) i wyznacza nie określony dotąd rytm jednego z rzędów: 4. 1, 3, 5, 2… Czesław dokłada kamień 2-1 za 36 punktów (6×6) – rys. D65. Po piqtej turze gry Adam zdobył 299 punktów, Bogusław 269 i Czesław 317. Adam dokłada następnie kamień 5-5, co tworzy dwa nowe rytmy (poziomy 5. 1, 5… i pionowy 5, 5, 5… oddzielony od rytmu czwórek w tej somej kolumnie przerwq w układzie). Za dołożenie tego kamienia zdobywa 18 punktów (3X3X2), co nie daje wiele, ale za to pozbywa się jednego z dwu identycznych kamieni. Sytuację tę przedstawia rys. D,^. Bogusław dokłada kamień 5-1 (rys. Dć7), zdobywajqc 33 punkty (3X11). Czesław dokłada kamień 4-2 (rys. Dć8), zdobywajqc 12 punktów (3X4). Po szóstej turze gry Adam ma na koncie 341 punktów, Bogusław 302, Czesław zaś 329. Adam wykłada teraz swój drugi dublet piqtek (rys. D69), uzyskując 24 punkty (3X4X2). Bogusław dokłada kamień 5-3, zdobywajqc 12 punktów (rys. Dyo). W ten sposób, by w całym prostokącie te same liczby oznaczone na połówkach kamieni (piqtki, czwórki, trójki, dwójki i jedynki) występowały zawsze w układach po trzy na trzech sąsiadujących ze sobą kwadratach prostokąta poziomo albo pionowo. Przykładowy układ domo-solo i jego rozwiązanie przedstawia rys. D75. Istnieje wiele różnych prawidłowych układów domo-solo. Można utrudnić układanie domo-solo, określając z góry, jakie liczby mają znaleźć się no połówkach kamieni w określonych miejscach prostokąta po wykonaniu układu (w czterech rogach, w różnych miejscach prostokąta, które można obejść kolejno ruchem konika szachowego, w dwu rogach i na przekątnej między nimi). Przy wyznaczaniu liczby do układu nie wolno żadnej z nich powtórzyć więcej niż dwukrotnie. Wszystkie tak utrudnione układy dają się zawsze rozwiązać. Dwa przykładowe utrudnione układy domo-solo są przedstawione na rys. D76 i na rys. D77. Jeżeli w grze chce uczestniczyć więcej osób, to wystarczy każdemu z graczy po 15 kamieni. Uczestnicy ustalają jakiś utrudniony układ domo-solo i rozwiązują go na czas.

Kategorie: Domino | Tagi: , , ,