Gry i rozrywka
Gdy przychodzi czas na relaks…

Planowanie rozmieszczenia liter

16 kwietnia 2012

19Przykłady różnych możliwości rozpoczynania gry w słowa i słówka z utrudnieniem są pokazane na rys. F77 i F7fl. Przy tej odmianie gry słowami posiłkowymi mogą być wszystkie części mowy, nie tylko rzeczowniki. Jeśli słowo posiłkowe ma mniej niż sześć liter, to strzelający je gracz musi powiedzieć, od której z sześciu kratek zaczyna swój strzał (np. MAMA od drugiej kratki, TOR od drugiej kratki, TOR od czwartej kratki). Rozgrywka jest wówczas znacznie trudniejsza, niełatwo bowiem ustalić, ile liter ma słowo macierzyste przeciwnika i w jakim miejscu sześciu kratek jest wpisane. Strzelenie dowolną literą lub literami w puste kratki, w których nie ma żadnych liter, to oczywiście „zero trafień”. Lettera (Gra dla dwóch i więcej osób). Tradycyjna gra literowa znana pod różnymi nazwami w wielu krajach. Każdy gracz na swojej kartce papieru rysuje kwadrat i dzieli na 36 kwadracików (6X6). Jest to pole walki. Gra toczy się do chwili całkowitego wypełnienia pola walki literami zgłaszanymi kolejno przez graczy Bogusław zaplanował rozmieszczenie tych samych liter znacznie lepiej; jego pole wygląda zupełnie inaczej (rys. F^j). Znajduje się tutaj aż sześć słów sześcioliterowych: BUKIET, ZBIJAK, BOGACZ. TOCZEK, BROMEK i TRAPEZ. Słów pięciołite-rowych nie ma wcale, czteroliterowe są dwa – URNA i CERA oraz pięć trzyliterowych: RÓW, IWA, MAJ, ERA i REA, Za wszystkie te słowa Bogusław zdobył więc łącznie 140 punktów i całą rozgrywkę wygrał bardzo znaczną różnicą 78 punktów. Metamorfozy (Gra dla dwóch i więcej osób). Zabawa i gra słowno-literowa,opracowana pod koniec XIX wieku przez angielskiego matematyka Charlesa Dodgsona, bardziej znanego pod literackim pseudonimem Lewis Carroll, który napisał między innymi Alicję w krainie czarów. (pracze powinni być zaopatrzeni w kartki papieru i ołówki. Przed rozpoczęciem rozgrywki ustalą się parę słów czteroliterowych (powinny to być rzeczowniki w pierwszym przypadku liczby pojedynczej: gra jest dużo zabawniejsza.

Kategorie: Bez kategorii | Tagi: , , , , , , ,

Cele gry

2 lutego 2012

17Celem gry jest uzyskanie jak największej liczby punktów za słowa, które dają się odczytać na polu walki danego gracza. Za każde słowo sześcioliterowe otrzymuje się 20 punktów, za pięcioliterowe – 10 punktów, za czteroliterowe – 5 i za trzyliterowe – 2 punkty. Słowa dwuliterowe nie liczą się. Losowanie rozstrzyga, kto rozpoczyna rozgrywkę. Gracze kolejno na zmianę „strzelają” literami – każdy gracz kolejno wymienia jakąś literę alfabetu, którą wpisuje w dowolnie wybraną wolną kratkę swego pola walki. Jednocześnie tę samą literę na swoje pola walki wpisują do dowolnie wybranych wolnych kratek inni gracze. Wszystkie słowa na planszy czyta się poziomo (od strony lewej do prawej), pionowo (z góry na dół) i na wielkich przekątnych kwadratu ukośnie (z góry na dół)- Słowa wpisane na polu walki powinny być rzeczownikami pospolitymi w pierwszym przypadku liczby pojedynczej. Ten z graczy, który lepiej zaplanował rozmieszczenie kolejnych liter na polu walki i uzyskał więcej punktów za utworzone słowa, wygrywa partię. Jeśli są to rzeczowniki jakoś ze sobą związane znaczeniem, na przykład następujące pary słów: WODA – WINO, ZIMA – LATO, TLEN – AZOT, ŁĄKA – STEP, FOKA – MORS). Zadanie polega na odgadnięciu poprzez słowo wyjściowe (pierwsze w wybranej parze stów) słowa końcowego (drugiego z wybranej pary slow) przy użyciu kolejnych słów posiłkowych, które różnię się od siebie tylko jedną literg i wszystkie majq sens (tzn. coś znaczą w języku polskim). Słowa posiłkowe nie muszq być rzeczownikami w pierwszym przypadku – mogq być dowolne, nie wykluczając imion własnych. Jak można, na przykład, ze słowa wyjściowego WODA przejść do słowa końcowego WINO? Choćby tak:. WODA – WADA -RADA – RATA – ROTA – KOTA – KITA – KINA – KINO – WINO. Do tego przejścia potrzeba było osiem słów pośrednich. Można to zrobić znacznie krócej, przy użyciu tylko czterech słów pośrednich: WODA – WADA – WATA – WITA – WINA – WINO (tutaj użyty został czasownik WITA, co jest dozwolone). Grę w metamorfozy wygrywa ten z graczy, który przeprowadzi przemianę słów przy użyciu mniejszej liczby słów pośrednich (a więc w powyższym przykładzie: gracz drugi).

Kategorie: Bez kategorii | Tagi: , , , , , , , ,