Gry i rozrywka
Gdy przychodzi czas na relaks…

Układy kamieni

4 maja 2012

5Każdy układ kamieni daje wiele możliwości różnych rozgrywek. Z tymi samymi kamieniami partia rytmina między Adamem, Bogusławem i Czesławem mogła przebiegać zupełnie inaczej, kańczqc się takim układem kamieni jak na rys. D74. W tej rozgrywce Adamowi pozostały w ręku kamienie 2-1, 2-2, 1-1, Bogusławowi: 5-1, 5-1, 4-4. 1-1, Czesławowi zaś 5-2, 4-1, 2-2. Rozgrywka zakończyła się szybciej, w ostatecznym rozliczeniu Adam zdobył 97 punktów, Bogusław 99 ć Czesław 135; wynik tej rozgrywki jest więc odwrotny, niż poprzedniej. Dorno-solo (Gra dla jednej osoby, ole może też w niej uczestniczyć kilku graczy). Łamigłówko dominowa, znano i uprawiana w Holandii przy użyciu części kamieni przeznaczonych do gry w domino. Z tradycyjnego kompletu 28 kamieni do gry w domino usuwo się wszystkie szóstki i mydła, pozostaje więc piętnaście kamieni: 5-5, 5-4, 5-3. 5-2. 5-1, 4-4, 4-3. 4-2. 4-1. 3-3. 3-2, 3-1. 2-2. 2-1. 1-1. Zadanie polega na ułożeniu z tych kamieni prostokąta (6X5 kwadratów, biorqc pod uwagę jako jeden kwadrat – połówkę kamienia). Po trzech turach gry Adam ma 50 punktów. Bogusław 180, a Czesław 200. Adam wykłada teraz kamień 4-3 (rys. D60), zdobywając za przedłużenie dwu pionowych rytmów 49 punktów (7X7), Bogusław dokłada kamień 5-1 i również przedłuża dwa pionowe rytmy; zdobywa 64 punkty (8X8),rys. D6i. Czesław następnie dokłada kamień 3-2, dalej przedłużając obydwa pionowe rytmy (rys. D^j) i zdobywa 81 punktów (9X9). Po czwartej turze gry Adam ma 99 punktów, Bogusław 244 i Czesław 281. Do końca rozgrywki jednakże jeszcze daleko. Adam posiada kamień 1 – 1 pasujący do dalszego przedłużenia obydwu układów pionowych, rozbudowywanych w ostatnich ruchach. Niestety nie może go dołożyć na górze układu, ponieważ byłby to czwarty z kolei kamień przylegający do sąsiednich dłuższym bokiem, co jest sprzeczne z regułami gry. Może jednak ten dublet dołożyć na dole układu. Po dołożeniu kamienia (rys. D63) Adam zdobywa rekordową liczbę 200 punktów (10X10X2 – bo to dublet). Bogusław również nie może ułożyć w najdogodniejszy sposób swego kamienia 3-2 (na dole dwu najdłuższych kolumn), pomimo że uzyskałby 121 punktów (11X11), ponieważ byłby to znowu czwarty leżący poziomo kamień.

Kategorie: Domino | Tagi: , , , , , ,

Domo solo

6 marca 2012

1Decyduje się więc na dołożenie kamienia 3-2 do układu w innym miejscu (rys. D64), co pozwala na zdobycie 25 punktów (5X5) i wyznacza nie określony dotąd rytm jednego z rzędów: 4. 1, 3, 5, 2… Czesław dokłada kamień 2-1 za 36 punktów (6×6) – rys. D65. Po piqtej turze gry Adam zdobył 299 punktów, Bogusław 269 i Czesław 317. Adam dokłada następnie kamień 5-5, co tworzy dwa nowe rytmy (poziomy 5. 1, 5… i pionowy 5, 5, 5… oddzielony od rytmu czwórek w tej somej kolumnie przerwq w układzie). Za dołożenie tego kamienia zdobywa 18 punktów (3X3X2), co nie daje wiele, ale za to pozbywa się jednego z dwu identycznych kamieni. Sytuację tę przedstawia rys. D,^. Bogusław dokłada kamień 5-1 (rys. Dć7), zdobywajqc 33 punkty (3X11). Czesław dokłada kamień 4-2 (rys. Dć8), zdobywajqc 12 punktów (3X4). Po szóstej turze gry Adam ma na koncie 341 punktów, Bogusław 302, Czesław zaś 329. Adam wykłada teraz swój drugi dublet piqtek (rys. D69), uzyskując 24 punkty (3X4X2). Bogusław dokłada kamień 5-3, zdobywajqc 12 punktów (rys. Dyo). W ten sposób, by w całym prostokącie te same liczby oznaczone na połówkach kamieni (piqtki, czwórki, trójki, dwójki i jedynki) występowały zawsze w układach po trzy na trzech sąsiadujących ze sobą kwadratach prostokąta poziomo albo pionowo. Przykładowy układ domo-solo i jego rozwiązanie przedstawia rys. D75. Istnieje wiele różnych prawidłowych układów domo-solo. Można utrudnić układanie domo-solo, określając z góry, jakie liczby mają znaleźć się no połówkach kamieni w określonych miejscach prostokąta po wykonaniu układu (w czterech rogach, w różnych miejscach prostokąta, które można obejść kolejno ruchem konika szachowego, w dwu rogach i na przekątnej między nimi). Przy wyznaczaniu liczby do układu nie wolno żadnej z nich powtórzyć więcej niż dwukrotnie. Wszystkie tak utrudnione układy dają się zawsze rozwiązać. Dwa przykładowe utrudnione układy domo-solo są przedstawione na rys. D76 i na rys. D77. Jeżeli w grze chce uczestniczyć więcej osób, to wystarczy każdemu z graczy po 15 kamieni. Uczestnicy ustalają jakiś utrudniony układ domo-solo i rozwiązują go na czas.

Kategorie: Domino | Tagi: , , ,

Losowanie kamieni

2 marca 2012

3Czesław dokłada kamień 5-4 (rys. D71), zdobywając 20 punktów (5X4). Po siódmej turze gry Adam zdobył 341 punktów, Bogusław 314 i Czesław 349. Wszyscy trzej majq już trudności ze znajdowaniem dobrze premiowanych miejsc dla tych nielicznych kamieni, które im pozostały. Adam dokłada teraz kamień 3-3 (rys. D72), zdobywajqc 18 punktów (3X3X2), Bogusław dostrzega jeszcze miejsce w układzie dla swego kamienia 1 – 1 (rys. D73) i zdobywa 40 punktów (5X4X2). W tym momencie rozgrywka dobiega końca, ponieważ gracze nie mogq już więcej dołożyć żadnego kamienia. Adamowi pozostał kamień 2-2 dublet – 5 punktów karnych. Bogusław posiada kamień 4-2, a więc 25 punktów karnych. Czesławowi pozostały dwa kamienie: 2-2 dublet – 5 punktów i 5-2, 25 punktów – razem 30 punktów karnych. W całej rozgrywce Adam zdobył łqcznie 359 punktów, Bogusław 354 i Czesław 349. Po odliczeniu punktów karnych okazuje się, że zwycięzcq rozgrywki jest Adam (354 punkty), na drugim miejscu uplasował się Bogusław (329 punktów) i na trzecim Czesław (319 punktów). Losowanie rozstrzygnęło, iż rozgrywkę rozpoczyna Adam. Dokłada on kamień 4-1 (rys. D51), ustalając rytm pierwszej kolumny (1, 3, 1, 3…) i rozbudowując nie ustalony jeszcze rytm drugiej kolumny; zdobywa 9 punktów (3X3). Bogusław dokłada kamień 3-1 (rys. Ds2), rozbudowując rytm pionowy 3, 1, 3, 1… i drugi rytm pionowy, jeszcze nie ustalony; zdobywa 16 punktów (4X4). Czesław dokłada kamień 3-3 (rys. D53), rozbudowując pionowy rytm 3, 1. 3, 1… i ustalając już rytm w drugiej kolumnie: 1, 2, 5, 4, 3… (wszystkie możliwe liczby oczek). Za wyłożenie tego kamienia zdobywa aż 50 punktów (5X5X2), ponieważ dołożony kamień był dubletem. Adam dokłada teraz kamień 2-1 (rys. D54), rozbudowując dwa rytmy poziome i zdobywając 9 punktów (3X3). W czwartym rzędzie od góry ustalił się już rytm 1, 4, 1… Bogusław dokłada kamień 4-3 (rys. D55), przedłużając w ten sposób trzy rytmy (dwa poziome i jeden pionowy – żaden z nich nie jest jeszcze ostatecznie wyznaczony); za wyłożenie tego kamienia zdobywa 36 punktów (3X3X4).

Kategorie: Domino | Tagi: , , , , , , ,

Punkty zdobywane w rozgrywce

28 stycznia 2012

4Czesław dokłada kamień 5-3, kontynuujqc pionowy rytm 3, 1, 2, 5, 4, 3… i ustalając drugi pionowy rytm: 5, 4, 3, 2, 1… zdobywa 30 punktów (6X5). Ilustruje to rys. D^. Do tego momentu Adam zdobył łącznie 18 punktów, Bogusław 52, a Czesław 80. W dalszym ciqgu rozgrywki liczba punktów za każdy wykładany kamień będzie się zapewne zwiększała, ponieważ w układzie jest coraz więcej kamieni. Adam dokłada teraz kamień 4-4, kontynuując poziomy rytm 4, 1, 4, 1… i przedłużając drugi rytm poziomy, jeszcze nie ustalony (rys. D57). Za wyłożenie tego kamienia Adam zdobywa 32 punkty (4X4X2). Wiadomo natomiast, że na polu oznaczonym krzyżykiem do końca rozgrywki nie pojawi się już żadna połówka kamienia – musiałaby to być jednocześnie czwórka (rytm pionowy) i trójka (rytm poziomy). Bogusław także dokłada kamień 4-4, przedłużając trzy rytmy naraz (dwa poziome i jeden pionowy). Poza tym jest już ustalony poziomy rytm 4, 3, 1, 4… Za wyłożenie tego kamienia Bogusław zdobywa 128 punktów (4X4X4X2), rys. D58. Czesław dokłada kamień 4-1 (rys. D59), przedłużając dwa pionowe rytmy i jeden poziomy i zdobywa 120 punktów (4X5X6). Wówczas od punktów zdobytych w rozgrywce odliczo się poszczególnym graczom punkty karne za kamienie pozostałe jeszcze w ręku: za każdy kamień-dublet 5 punktów karnych, za każdy inny kamień – 25 punktów karnych. W ostatecznym rozliczeniu rozgrywkę wygrywa ten z graczy, który zdobędzie największa liczbę punktów. Interesującą odmianą gry w rytmino dla dwu osób jest gra sprawiedliwa. Każdy z grających otrzymuje do dyspozycji taki sam komplet 15 kamieni, pierwsze dwa kamienie wyłożone kolejno przez graczy to starter. Partia przykładowa. Grają Adam. Bogusław i Czesław. Każdy z nich otrzymuje po 9 kamieni, jeden kamień zakryty jest wyłączony z rozgrywki (jest to kamień 5-4, o czym gracze nie wiedzą). Starterem okozgły się kamienie 5-2 i 3-1 (rys. D50). Adam ma kamienie: 5-5, 5-5, 4-4, 4-3. 4-1. 3-3. 2-2, 2-1, 1-1. Bogusław ma kamienie: 5-3, 5-1, 5-1, 4-4, 4-3, 4-2, 3-2, 3-1, 1-1. Czesław ma kamienie: 5-4, 5-3. 5-2, 4-2. 4-1, 3-3, 3-2, 2-2, 2-1.

Kategorie: Domino | Tagi: , , , ,