Gry i rozrywka
Gdy przychodzi czas na relaks…

Punkty graczy

29 kwietnia 2012

20Przedstawione jest przykładowe zakończenie partii. Jest to pole walki Adama wypełnione następującym zestawem liter: sześć liter A, dwie B, dwie C, cztery E, jedna G, dwie I. jedna J, dwie K, jedna M, jedna N, trzy O, jedna P, jedna Q, cztery R, jedna T, jedna U, jedna W i dwie litery Z. Oczywiście w czasie rozgrywki połowę tych liter strzelił sam Adam, drugq zaś połowę Bogusław. Jest to bardzo łatwy zestaw liter, nie występuje w nim ani jedna litera szczególnie trudna do umieszczenia w jakimś słowie (jak np. Ą, Ę, Ć, Ń, Ś, Ź czy Ż. Adamowi udało się ułożyć tylko jedno słowo sześcioliterowe za 20 punktów – pionowo-KAWIOR. Słowo pięcioliterowe za 10 punktów jest także tylko jedno – poziomo – BERET. Sq cztery słowa cz.eroliterowe po 5 punktów, dwa poziome i dwa pionowe: OKNO, BIEG, BACA i RAJA. Trzyliterowych jest zaś – sześć: jedno poziome, trzy pionowe i dwa na przekątnych polo walki: ARA EMU, ROK, CEP, JON i RAZ. Za wszystkie te słowa Adam zdobył więc łącznie 62 punkty. Jeśli obydwaj gracze majq tę samq liczbę słów pośrednich, wygrywa ten z nich, który w swoich słowach pośrednich ma więcej rzeczowników pospolitych, mniej zaś imion własnych i innych słów. W metamorfozy mogq grać także trzy i więcej osób jednocześnie. Rozgrywka toczy się zazwyczaj na czas, tzn. na przejście od pierwszego do drugiego słowa ustala się dziesięć lub piętnaście minut, zależnie od umowy. Bardzo ciekawq, ale trudną i wymagajqcq wprawy odmianą gry w metamorfozy sq przemiany słów pięcioliterowych. Poniżej są podane przykłady kilku przemian słów pięcioliterowych: Gry umysłowe przy użyciu łatwych do zdobycia, prostych i drobnych zazwyczaj rekwizytów były znane od bcirdzo dawna. W wielu krajach grywano w różne gry kombinacyjne z zastosowaniem .kamyków, muszelek, orzechów, a nawet tylko samych rekwizytów Istnieją także nowe gry tego typu, które powstały kilkadziesiąt czy nawet zaledwie kilka lat temu. Z dawnych i nowych gier, uprawianych przy użyciu łatwych rekwizytów, wybrałem do Skarbnicy gier kilka.

Kategorie: Pozostałe | Tagi: , , , , , ,

Domino

3 kwietnia 2012

2Na miejscu H do końca rozgrywki nie pojawi się już żadna połówka kamienia – musiałaby to bowiem być trójka (wyznaczony już rytm pionowy) i jednocześnie jedynka, piątka lub czwórka (nie wyznaczony jeszcze rytm poziomy). Na miejscach I i K mogą się pojawić tylko piątki, rozbudowujące pionowy rytm 5, 5, 5… Na miejscu L może się pojawić tylko piątka, rozbudowująca określony już rytm poziomy 4, 2, 1, 3, 5… Podobnie na miejscu 0 może się pojawić tylko czwórka. Na miejscu M może się znaleźć jedynka lub piątka (rozbudowa rytmu poziomego), a także dwójka (wyznaczenie rytmu poziomego: 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2…). Wreszcie na miejscu N może się pojawić tylko dwójka (rozbudowa rytmu 5, 2, 3, 5…). Gracz, który w swojej kolejce dokłada do układu jakiś kamień, ma obowiązek dołożyć go tak, by przedłużyć co najmniej dwa rytmy (poziome, pionowe lub jeden poziomy i jeden pionowy). Czasem, ale rzadko, udaje się przez dołożenie jednego kamienia przedłużyć trzy rytmy (dwa poziome i jeden pionowy lub dwa pionowe i jeden poziomy). Po dołożeniu kamienia przez gracza oblicza się liczbę połówek kamieni dwóch (lub więcej) rytmów przez niego przedłużonych (licząc w tym również połówki kamienia właśnie dołożonego) i mnoży je przez siebie; tę liczbę punktów otrzymuje gracz za dołożenie kamienia. Jeśli dokładany kamień jest dubletem, zdobywa podwójną liczbę punktów. Istnieje jedna ważna zasada: kolejne kamienie można dokładać do układu poziomo lub pionowo z jednym wyjątkiem – nie mogą się w układzie znaleźć cztery kamienie przylegające do siebie dłuższymi bokami ani w pozycji poziomej, ani pionowej. W przykładzie zilustrowanym na rysunku D49 na polach C-E i D-F nie moina położyć żadnego kamienia poziomo. Można tylko układać na nich połówki kamieni w pozycji pionowej. Rozgrywka dobiegnie końco, gdy jeden z graczy pozbędzie się wszystkich swoich kamieni (nie otrzymuje za to żadnej premii) lub gdy nikt nie może już do istniejqcego układu dołożyć żadnego kamienia.

Kategorie: Domino | Tagi: , , ,

PVP

18 stycznia 2012

15PvP oznacza skrót od Plaver vs Player czyli gracz przeciwko graczowi. W taki sposób oznacza się gry, w których kooperacja z innymi graczami polega zazwyczaj na walce. Oczywiście w takich grach musza też występować elementy PvE pomagające graczowi „wejść” do gry, czyli po prostu zrozumieć jej mechanizmy. W grach PvP gracz zazwyczaj zbiera się w większe grupki z innymi graczami (tworząc klany, gildie itp.) mających postacie tej samej rasy, a następnie wyruszają do walki przeciwko graczom innej rasy. Takie walki przede wszystkim polegają na dobrym zgraniu drużyny i na odpowiednim wykonywaniu swoich zadań. Dzięki takim walkom zazwyczaj zdobywa się lepsze przedmioty, doświadczenie pomagające lepiej rozwinąć naszego bohatera i oczywiście punkty czy to sławy, czy honoru, każdy je może nazwać jak chce. Dzięki nim pniemy się w góre drabinki najlepszych i najbardziej popularnych graczy na serwerach, co niesie ze sobą również tradycyjną popularność wśród graczy, stajemy się bardziej rozpoznawalną postacią, która każdy chce mieć w swoim zespole. Tak samo jak gry wyścigowe mogą się między sobą w ogromnym stopniu różnić (przykładowo rajdy samochodowe, nielegalne wyścigi uliczne, wyścigi futurystycznymi pojazdami), mogą się też różnic gry cRPG. Ich odmian jest całkiem sporo i chyba trudno byłoby wymyśleć coś nowego, ale nigdy nic nie wiadomo. Jedną z najstarszych odmian gier cRPG są gry typu hack’n’slash. Chociaż w moim przekonaniu nie do końca są to prawdziwe gry cRPG, głównie z tego względu że są mało rozbudowane (gry RPG są jednymi z bardziej złożonych gier towarzyskich). Gry cRPG miały swoje początki jeszcze w dość prymitywnym środowisku tekstowym, gdzie nasza postać była reprezentowana przykładowo przez znaczek „@” lub inny. Znacznie to odbiegało od dzisiejszych gier, nie mniej jednak były to pierwsze gry cRPG. Następnym krokiem w ewolucji były gry 2D. Popularne są do tej pory, zwłaszcza w trybie multiplayer, gdzie możemy się spotykać z setkami innych graczy. Ich zaletą są małe wymagania systemowe, oraz dość prosty interfejs. Grając w taką grę możemy się jednocześnie bawić i relaksować.

Kategorie: PC, RPG | Tagi: , , , ,