Gry i rozrywka
Gdy przychodzi czas na relaks…

Domo solo

6 marca 2012

1Decyduje się więc na dołożenie kamienia 3-2 do układu w innym miejscu (rys. D64), co pozwala na zdobycie 25 punktów (5X5) i wyznacza nie określony dotąd rytm jednego z rzędów: 4. 1, 3, 5, 2… Czesław dokłada kamień 2-1 za 36 punktów (6×6) – rys. D65. Po piqtej turze gry Adam zdobył 299 punktów, Bogusław 269 i Czesław 317. Adam dokłada następnie kamień 5-5, co tworzy dwa nowe rytmy (poziomy 5. 1, 5… i pionowy 5, 5, 5… oddzielony od rytmu czwórek w tej somej kolumnie przerwq w układzie). Za dołożenie tego kamienia zdobywa 18 punktów (3X3X2), co nie daje wiele, ale za to pozbywa się jednego z dwu identycznych kamieni. Sytuację tę przedstawia rys. D,^. Bogusław dokłada kamień 5-1 (rys. Dć7), zdobywajqc 33 punkty (3X11). Czesław dokłada kamień 4-2 (rys. Dć8), zdobywajqc 12 punktów (3X4). Po szóstej turze gry Adam ma na koncie 341 punktów, Bogusław 302, Czesław zaś 329. Adam wykłada teraz swój drugi dublet piqtek (rys. D69), uzyskując 24 punkty (3X4X2). Bogusław dokłada kamień 5-3, zdobywajqc 12 punktów (rys. Dyo). W ten sposób, by w całym prostokącie te same liczby oznaczone na połówkach kamieni (piqtki, czwórki, trójki, dwójki i jedynki) występowały zawsze w układach po trzy na trzech sąsiadujących ze sobą kwadratach prostokąta poziomo albo pionowo. Przykładowy układ domo-solo i jego rozwiązanie przedstawia rys. D75. Istnieje wiele różnych prawidłowych układów domo-solo. Można utrudnić układanie domo-solo, określając z góry, jakie liczby mają znaleźć się no połówkach kamieni w określonych miejscach prostokąta po wykonaniu układu (w czterech rogach, w różnych miejscach prostokąta, które można obejść kolejno ruchem konika szachowego, w dwu rogach i na przekątnej między nimi). Przy wyznaczaniu liczby do układu nie wolno żadnej z nich powtórzyć więcej niż dwukrotnie. Wszystkie tak utrudnione układy dają się zawsze rozwiązać. Dwa przykładowe utrudnione układy domo-solo są przedstawione na rys. D76 i na rys. D77. Jeżeli w grze chce uczestniczyć więcej osób, to wystarczy każdemu z graczy po 15 kamieni. Uczestnicy ustalają jakiś utrudniony układ domo-solo i rozwiązują go na czas.

Kategorie: Domino | Tagi: , , ,